REGULAMIN PRALNI


1. PRT S.C. jako właściciel marki POGOTOWIE DYWANOWE nazywany dalej pralnią przyjmuje do wykonania określone zlecenie i zobowiązuje się je wykonać w sposób odpowiadającym przeznaczeniu i wymaganiom klienta.
2. Proces prania może być wykonany dwukrotnie jeśli wymaga tego należyte wykonanie usługi.
3. Wszelkie roszczenia dotyczące usługi prania dywanów należy kierować do firmy PRT S.C. z siedzibą w Olkuszu ul. Nałkowskiej 2.
4. Usługa standardowa trwa 7 dni, usuwanie moczu, ozonowanie, pranie antyalergiczne może wydłużyć termin do 14 dni. Pralnia może wydłużyć czas wykonania usługi do 14 dni również bez podania powodu.
5. Pralnia nie odpowiada za rzeczy pozostawione w dywanie.
6. Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam, a w szczególności plamy z bejcy, rdzy, wina i kawy pomimo użycia profesjonalnych maszyn i środków oraz całej posiadanej wiedzy z zakresu włókiennictwa. Skuteczność procesu detaszerskiego zależy od pochodzenia plam, ewentualnych prób zapierania przez zleceniodawcę, rodzaju materiału, oraz czasu w którym dywan był narażony na zanieczyszczenia.
7. Pralnia nie gwarantuje 100% usunięcia przykrych zapachów w tym moczu i wymiocin.
8. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe z powodu ukrytych wad dostarczonych przedmiotów usługi oraz szkód powstałych w wyniku błędnego oznaczenia dywanów przez producenta.
9. Wszystkie dywany nie posiadające oznaczenia fabrycznego, przyjmowane są na odpowiedzialność klienta.
10. Wysokość opłat za świadczone usługi określa cennik prania dywanów.
11. Każdy dywan o wymiarach nie przekraczających 1m2 liczony jest jak 1m2
12. Do każdej sztuki dywanu doliczana jest kwota 7 pln tytułem mechanicznego wytrzepania dywanu.
14. Klient w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji zostanie poinformowany o statusie reklamacji.
15. Reklamacje mogą być składane na piśmie (pismo dostępne w punkcie pralni), faksem pod numerem 32 4943669, telefonicznie pod numerem 32 4943670 lub drogą mailową na adres pralnia@polrugteam.pl. Reklamacje można składać również osobiście w siedzibie firmy PRT S.C.
16. We wszystkich innych przypadkach nie objętych warunkami przyjęcia zlecenia, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Masz jakies pytania? Chętnie na nie odpowiemy!

Dzwoń: tel. 32 494 36 70
Pisz: pralnia@polrugteam.pl